Ing.arch.Jozef Králik

Founder | Design Principal

Autorizovaný architekt 2575AA

Jozef-Kralik-portret

Mgr.art. Daria Králik

Founder | Creative Director

Autorizovaný architekt 2575AA

Daria-Kralik-portret_LR

Kariéra

Chcete sa stať súčasťou nášho tímu? V našom ateliéri neustále hľadáme talentovaných ľudí, ktorí majú záujem zveľaďovať svet. Ak si myslíte, že by ste mali byť súčasťou, pošlite nám portfólio svojich prác spolu so životopisom vo formáte PDF (max. 10MB). 

careers[at]kralik.partners

KRALIK.Partners s.r.o.

Jabloňová 4909/2 | 058 01 | POPRAD | SLOVAKIA

office[at]kralik.partners

 

Fakturačné údaje

2022 © KRALIK.Partners s.r.o.