Materská škola

SEREĎ | Slovensko

2022

Hlavnou myšlienkou pri tvorbe materskej školy Alfa bolo prepojenie interiéru s exteriérom a možnosti flexibility priestorov. Chceli sme navrhnúť objekt ktorý bude neustále vzbudzovať zvedavosť, a to hlavne u tých najmenších. Vychádzali sme z idei „od stredu“. To znamená že akonáhle návštevník prejde zádverím, ocitne sa v centrálnej hale.

Nachádza sa tu knižnica, sedenie pre rodičov (co-working) a taktiež malá kuchynka. Samotná knižnica delí halu na dva samostatné priestory - hlavnú, centrálnu halu a učebňu pre rôzne krúžky. Tá je taktiež prispôsobená pre možnosť dočasnej izolácie chorého dieťaťa.

Centrálnu halu môžu využívať počas dňa aj rodičia, ktorí tu môžu pracovať po, alebo pred vyzdvihnutím svojich ratolestí. Tento priestor sa bude mnohorako využívať. Je navrhnutý tak, aby sa ľahko menila jeho dispozícia. Počas nepriaznivého počasia sa tu môžu hrať deti z viacerých tried. Priestor je vybavený projektorom a po malých dispozičných úpravách ponúka vytvorenie kina pre najmenších. Taktiež, tu budú vystupovať deti pred svojimi rodičmi počas rôznych akcií. Na južnej strane centrálnej haly sa ponúka priamy výhľad na exteriérovú triedu.

Pred vstupom do každej triedy sa nachádza šatňa na prezutie a odloženie vecí. Tieto šatne sú zhora presvetlené svetlíkom a na úrovni očí tých najmenších sú vybavené oknom. Tieto šatne sú celoplošne zafarbené jednotnou sýtou, výraznou farbou, čo vhodne prispieva k orientácii v priestoroch materskej školy. Prechodom cez dvere sa dieťa ocitne vo svojej triede. Každá z troch tried je dokonale presvetlená pomocou veľkých okien. Ich odsunutím sa trieda otvorí do dvora, kde môžu deti v prípade priaznivého počasia tráviť čas.

Vonkajší – exteriérový priestor sa delí na viacero častí. Prvá, najväčšia časť je prevažne zatrávnená a je mierne svahovitá smerom na juh od objektu škôlky. Nachádzajú sa tu rôzne preliezačky, šmýkačky a iné voľnočasové hry. Druhá časť, je už spomínaná vonkajšia trieda a tretiu časť tvorí priestor s pieskoviskom. V každej a jednej časti sú dominantami listnaté stromy, ktoré v lete tvoria prirodzený tieň. Deti na nich môžu sledovať kolobeh všetkých ročných období, sledovať vtáctvo či ich inak používať v rámci výučby.

Dôležitú úlohu z hľadiska architektúry zohráva „rám“ prechádzajúci po južnej, východnej a čiastočne aj západnej strane (hlavný vstup). Tento rám uzatvára átria a pomáha vytvoriť dojem jednej veľkej, jednoduchej stavby a navodiť dojem, že stromy rastú v samotnej objekte materskej školy.

2022-04-28_ALFA-SKOLKA_AXO-COLOR
2022-04-28_ALFA-SKOLKA_Podorys
2022-04-27_Vizualzacia_019
2022-04-27_Vizualzacia_018
2022-04-27_Vizualzacia_022
2022-04-27_Vizualzacia_021
2022-04-27_Vizualzacia_020
2022-04-27_Vizualzacia_017
2022-04-27_Vizualzacia_011
2022-04-27_Vizualzacia_013-with-kids
2022-04-27_Vizualzacia_006
2022-04-27_Vizualzacia_024
2022-04-27_Vizualzacia_023
2022-04-27_Vizualzacia_025

KRALIK.Partners s.r.o.

Jabloňová 4909/2 | 058 01 | POPRAD | SLOVAKIA

office[at]kralik.partners

 

Fakturačné údaje

2022 © KRALIK.Partners s.r.o.